Öğrenci Formları

GENEL BELGELER (DİLEKÇE ÖRNEKLERİ)

FR.098 AKTS Dilekçe Formu

FR.101 Başka Üniversitelerden Eş Değer Ders Alma Talep Formu

FR.102 BİL101 Bilişim Teknolojileri Sınavı Başvuru Formu

FR.105 Çakışan Dersler İçin Talep Formu

FR.107 Ders İptali Talep Formu

FR.108 Ders Kayıt Formu

FR.109 Disiplin Cezası Almadığına Dair Dilekçe Formu

FR.112 Diploma ve Yandal Sertifikası İkinci Nüsha Talep Formu

FR.113 Ek Sınavlara Başvuru Formu

FR.114 Gecikmeli Öğrenim Ücreti Yatıran Öğrenci Formu

FR.115 Harçsız Pasaport Almak İçin Talep Formu

FR.117 Kayıt Dondurma Talep Formu

FR.118 Kayıt Sildirme Talep Formu

FR.119 Kurum Dışı Yaz Okulu Ders Alma Talep Formu

FR.120 Mazeret Sınavına Girebilme Talep Formu

FR.121 Mazeretli Ders Kaydı Talep Formu

FR.122 Mevzuat Değişiklik Önerisi Formu

FR.123 Mezuniyet Durumu İnceleme Talep Formu

FR.124 İlişik Kesme İşlemleri Onay Birimleri Kullanıcı Formu

FR.125 Muafiyet Talep Formu

FR.126 Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanıcı Başvuru Formu

FR.127 Öğrenci Kimlik Kartı Yenileme Talep Formu

FR.128 Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Para İade Talep Formu (%10'luk Dilim)

FR.129 Öğrenim ve Katkı Payı Ücretinde Fazla Yatırılan Tutarın İade Talep Formu

FR.130 Özel Öğrenci Olarak Ders Alma Talep Formu

FR.132 Sınav Notuna İtiraz Talep Formu

FR.141 Tek Ders Sınavına Giriş Talep Formu

FR.142 Üç Ders Sınavı Talep Formu

FR.143 Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Sildirme Talep Formu

FR.144 Yatay Geçiş Başvuru Talep ve Taahhüt Belgesi

STAJ BELGELERİ

GÜNCEL STAJ DUYURUSU

STAJ DEFTERİ DOLDURURKEN İZLENECEK SIRA

STAJ DEFTERİ

FR.116 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Talep Formu

FR.133 Öğrenci Staj Sicil (Değerlendirme) Formu

FR.138 Öğrencinin Staja Kabulü Başvuru Formu (Kurum Dışı)

FR.139 Staj Puantaj Formu