Elektrik

Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

Elektrik sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bunun nedeni insanların yaşamında, iş ve ulaşımda harcanan zamanın giderek artması ve evsel ihtiyaçların karşılanmasında teknoloji kullanımı ve hizmet alımı ihtiyacının yoğunlaşmasıdır. Teknolojik gelişmeler, bu ihtiyaçların karşılanması adına hızla ilerlerken servis ve üretim manasında yepyeni bir sektör ve istihdam alanı da doğurmuştur. Bu alanda faaliyet gösteren dünya ölçeğinde firmalar ortaya çıkmıştır. Ürün çeşitliliği hızla artmıştır. Sektördeki rekabet, ürün çeşidi ve kalitesi yanında servis sağlama alanında da yoğunluk kazanmıştır. Bu rekabet sonucu sektör, gün geçtikçe daha da yoğun bilgi kullanımı gerektirir hale gelmiştir.

Ülkemizde yaşam standartlarının yükselmesine bağlı olarak elektrik sektöründe üretim ve servis ağı manasında gelecekte önemli yatırımlar olacağı ve buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir. Günümüzde elektriğin günlük hayattaki kullanım oranının hızlı artışı sonucu elektrikli cihazların üretimi ve servis sağlanmasıyla ilgili mesleklerde gelişmelerin olacağı, buna bağlı olarak da bu mesleklerde güncel bilgi donanımlı, yetişmiş eleman ihtiyacı ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu tahminler çerçevesinde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mevcut iş gücünün donanımlı kılınması, istihdam artışına katkı sağlayacağı gibi rekabet gücünün ve verimliliğin artmasında da olumlu etkiler yaratacaktır.

Tüm bunlar göz önünde bulundurularak sektöre nitelikli elektrik teknikerleri yetiştirebilmek için Elektrik Programı kurulmuştur.

Eğitim – Öğretim

Elektrik Programı, elektrikle çalışan bütün sistemlerin tanıtımı, çalıştırılması, arızalarının bulunması, elektrikli makine ve motorların çalışma sistemleri, elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, fabrika bakım ve kontrolünün yapılması, elektrik tesislerinin yapılması ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi gibi konuları içerir müfredata dayanan bir yükseköğretim programıdır.  Programda, özel ve kamu sektöründe elektrikle ilgili tüm konularda beceri sahibi, bilgili ve arıza anında hemen müdahale edebilen, hem elektronik hem de elektriği iç içe kullanabilen, mesleki bilgisi yeterli, gerektiğinde kendi tamir atölyesini açabilme, elektrik tesisatı çekebilme yeteneğine sahip ara elemanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu program, mesleki konuların yanı sıra sosyal yaşama, insan ilişkilerine, pazarlamaya, girişimciliğe yönelik içeriğiyle de öğrencileri ileriki kariyerlerine ve yaşama hazırlamayı hedeflemektedir.

Öğrencilerin Elektrik Programından mezun olabilmeleri için öğrenim gördükleri süre içinde almış oldukları dersleri başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

DGS ile Geçilebilecek Bölümler

Elektrik Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda sıralanan Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.

 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Fizik
 • Kontrol Mühendisliği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Uzay Mühendisliği

Mezunların İş İmkanları ve Çalışma Alanları

Programımızdan mezun olan öğrenciler "Elektrik Teknikeri" unvanını alır. Elektrik Teknikeri unvanı ile mezun olan öğrenciler, gerek kamu kurumları gerekse de özel kuruluşlarda istihdam alanı bulabilmektedir. Daha açık belirtecek olursak, öğrenciler

 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda
 • İnşaat sektöründe, bina içi tesisat ve aydınlatma sistemlerinde
 • İnşaat sektöründe bina dışı elektrik dağıtım ve iletim sistemlerinde
 • Fabrika otomasyon sistemlerinde
 • Transformatör bakım ve onarım işlerinde
 • Gemilerde, deniz ulaşım araçlarında
 • Otomotiv sektöründe
 • Fabrikaların elektrikli cihaz bakım-onarım ve diğer tesisat işlerinde
 • Elektrikli Tıbbi cihazların bakım, onarım ve işletilmelerinde
 •  Elektriğin kullanıldığı her türlü cihazın kullanım, işletim ve onarım işlerinde

istihdam edilebilmektedir. Ayrıca tüm bunlara ilave olarak mezunların kendi iş yerini açma imkanları da bulunmaktadır.

1. Öğretim Bilgi Paketi için Tıklayınız (Ders İçerikleri / Ders Katalogları) 

Bölüm Başkanı   : Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman DALGIÇ

Koordinatör        : Öğr. Gör. Dr. Merve BEDELOĞLU