Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal hizmet, sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze alır. Sosyal hizmet teorileri, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve yerel bilgi ile desteklenen sosyal hizmet, yaşam zorluklarıyla mücadele etmek ve iyilik halini geliştirmek için insanlarla ve yapılarla çalışır.

Programının amacı, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin ‘’Sosyal Çalışmacılar’’ yetiştirmektir.

Eğitim - Öğretim

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Programı iki yıl süre ile eğitim veren bir ön lisans programıdır. İlk yılda sosyal hizmet programına ilişkin temel düzeyde eğitim verilmektedir. İlk yıl, sosyal hizmete giriş, sosyolojiye giriş, iletişim bilgisi ve ortak dersler verilmektedir. İkinci yılda ise; aile sosyolojisi, sosyal sorunlar, engellilere sosyal hizmet, sosyal hizmet yönetimi, sosyal hizmet kuruluşları, temel bakım hizmetleri, sosyal hizmet etiği, sosyal güvenlik sistemleri, sosyal politika, yaşlı ve hasta bakım hizmetleri, sosyal hizmet ve aile kurumu, engelli hakları ve sosyal hizmet, temel sağlık hizmetleri gibi alanda başarı düzeyini arttırmayı hedefleyen dersler verilmektedir. 

Öğrencilerin mezun olabilmesi için 120 kredi ders almaları ve başarmaları gerekmektedir. Üniversitemizde not sistemi 4.00 lük sistem olup mezuniyet için 2.00 ortalama şartı aranmaktadır. Staj zorunlu değildir, yapılması durumunda transkript belgesinde belirtilmektedir.

Sosyal Hizmetler, sosyal bilimler alanında yeni bir dal gibi görünüyor olsa da gelişmiş ülkelerde yaygın bir uygulama alanına sahiptir.

DGS ve Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Meslek yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek, örgün lisans programlarına veya açıköğretim lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Sınavın İçeriği

Dikey geçiş sınavı (DGS), ön lisans diploması veren 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ya da ön lisans diploması veren 2 yıllık meslek yüksek okullarından mezun olabilecek durumda olan adaylar, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde, mezunu oldukları üniversitenin veya diğer üniversitelerin, alanlarıyla ilgili 4 yıllık programlarına Ösym tarafından yapılan “Dikey Geçiş Sınavı”nı (DGS) kazanmak koşuluyla geçiş yapabilir ve o bölümün lisans diplomasını alabilirler. Sınavın soru sayıları 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 140 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde 10’ar tane mantık sorusu bulunmaktadır.

Geçiş Yapılabilecek Örgün Lisans Programları

 • Sosyoloji

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • İktisat

 • Kamu Yönetimi

 • Maliye

 • Uluslararası İlişkiler

 • İşletme

 • Konaklama İşletmeciliği

 • Sosyal Hizmet

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS PROGRAMLARINI TERCİH EDEBİLECEK ÖN LİSANS PROGRAMLARI

(ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS PROGRAMLARININ 5. YARIYILINA FARK DERSLERİ ALMADAN KAYIT YAPABİLECEK ÖN LİSANS PROGRAMLARI)

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • Kamu Yönetimi

 • Uluslararası İlişkiler

 • Konaklama İşletmeciliği

Mezunların İş İmkânları ve Çalışma Alanları

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Devlet Hastaneleri
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
 • Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü
 • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Üniversiteler
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlük İş ve İşçi Bulma Kurumu
 • Yüksek Öğretim KYK Genel Müdürlüğü
 • Sosyal hizmetler İl Müdürlükleri
 • Rehabilitasyon Merkezleri
 • Körler ve Sağırlar Okulları
 • Yaşlı Bakım Evleri
 • Kreş ve Gündüz Bakımevleri
 • Cezaevleri

1. Öğretim Bilgi Paketi için Tıklayınız (Ders İçerikleri / Ders Katalogları) 

2. Öğretim Bilgi Paketi için Tıklayınız (Ders İçerikleri / Ders Katalogları) 

Bölüm Başkanı ve Koordinatörü: Öğr. Gör. Fevzi AK