Bankacılık ve Sigortacılık

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

Bilindiği gibi Küresel ve Türkiye’ye özgü ekonomi ve iş dünyasındaki gelişmelere bağlı olarak Bankacılık ve Sigortacılık eğitimi özel bir önem kazanmıştır. Türk bankacılık sektörü, 2001 krizi sonrasında alınan önlemlerle güçlenmiş, risklere karşı dirençli hale gelmiştir. Türkiye’de bankacılık sektörünün geleceğine baktığımızda, 2020’li yıllarda nüfusun en kalabalık kesiminin, bankacılık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyması beklenen 30-50 yaş arası kesimin teşkil etmesi beklenmektedir. Bu durum, bankacılık sektörü için önemli bir potansiyele işaret etmektedir. Finans sektörü, ekonomik faaliyetlerin finansmanında rol oynayan başta banka ve sigorta şirketleri olmak üzere aracı kurumlar, faktöring, finansal kiralama ve varlık yönetimi şirketlerinden oluşmaktadır. Bu sektörlerdeki istihdamın niteliğine bakıldığında personelin yaklaşık %75’inin üniversite mezunu olduğu görülmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık programı ALTSO MYO’nun bir programı olarak 2008-2009 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Bankacılık ve Sigorta alanında her türlü bilgi, deneyim ve uygulamayı almış şekilde mezun olan öğrenciler,"Sigortacı Meslek Elemanı" ve "Bankacı" unvanı almaktadır.

Bankacılık ve Sigortacılık programı, sektörün ihtiyacını karşılamaya yönelik, nitelikli ve donanımlı ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca program, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde çalışanların bilgi düzeyini artırmayı, güncelleştirmeyi; bu sektörlerde çalışmayı düşünenleri mesleğe hazırlamayı ve bu sektörlerde çalışmayı düşünmemekle birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan, bankalarla ve sigorta şirketleriyle yoğun ilişkileri olanların bu konularda bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Program çerçevesinde, küresel sisteme entegre olmuş bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yetkin bir biçimde görev alabilecek nitelikte, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış elemanlar yetiştirilmektedir. Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, bankacılık ve sigortacılık sektörlerine katkı sağlamaları ve sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi bireyler olarak hizmet vermeleridir.

Eğitim - Öğretim

Programdan mezun olabilmek için 4 yarıyılda verilen derslerin tamamını (120 AKTS) başarmış olmak gerekir. Bankacılık ve Sigortacılık programı, bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik altyapıya sahip, ara insan gücü yetiştirmek amacına uygun bir eğitim planı yürütmektedir. Program, ekonomi, istatistik, finans, yönetim, hukuk, matematik derslerinin yanı sıra bankacılık ve sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir.

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, "Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Diploması" alırlar.

DGS ile Geçilebilecek Bölümler

Bankacılık ve Sigortacılık programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları şunlardır;

 • Aktüerya Bilimleri
 • Aktüerya Risk Yönetimi
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Ekonomi ve Finans
 • Finansal Ekonometri
 • İşletme Enformatiği
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik    

Mezunların İş İmkânları ve Çalışma Alanları

Çalışma alanı çok geniş olan bu programın mezunları; kamu ve özel sektöre ait bankalar, sigorta şirketleri, Sermaye Piyasası aracı kurumları, uluslararası denetim şirketleri, kamu-finans kurumları ile benzeri kurum ve kuruluşlarda çalışama imkanı bulabilmektedirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyen mezunlarımız sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler.

Mezunlarımız; Bankacılık ve Sigortacılık alanında özel ve kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler: - Bankaların genel müdürlük, operasyon merkezleri veya şubelerinde istihdam edilebilir, - Sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları olan “serbest” ve “banka şube” acentelerinde çalışabilir, - Sigorta ve reasürans şirketlerinin merkez departmanlarındaki ara eleman ihtiyaçlarını karşılayabilir, - Ülkemizde son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle sigorta sektörüne dahil olan Bireysel emeklilik şirketlerinde istihdam edilebilir, - Bankacılığın ve sigortacılığın temel ilke ve kavramlarına hakim, tüm banka ve sigorta ürün ve hizmetlerini etkin şekilde pazarlayabilir nitelikleri kazanabilir, - Potansiyel banka müşterilerine ve poliçe sahiplerine temel ürün ve hizmetler konusunda danışmanlık hizmeti sunabilir, - Meslekleri ile ilgili yasal düzenlemeleri, kalite kontrol ve standartları bilebilirler.

1. Öğretim Bilgi Paketi için Tıklayınız (Ders İçerikleri / Ders Katalogları) 

2. Öğretim Bilgi Paketi için Tıklayınız (Ders İçerikleri / Ders Katalogları) 

Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Hilal İLGİN UYAR

Koordinatör       : Öğr. Gör. Hilal İLGİN UYAR