Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

Günümüz ekonomisi hızla gelişmekte ve teknolojinin de etkisi ile ticarette, her geçen gün yeni trendler ortaya çıkmaktadır. Ticaretin sağlıklı işleyebilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilmesi doğru ve hızlı çalışan bir muhasebe sistemi ile mümkündür.

Muhasebe, finansal veriler ile ilgilidir. Muhasebe, verileri kayıt altına alma, analiz yapma ve yorumlama sanatıdır. Muhasebede bilgisayar gibi teknolojik cihazların kullanılması daha hızlı ve çok iş yapmaya olanak verdiği için oldukça önem arz etmektedir.   

Bölümümüzde, mesleğinde kariyer yapmak isteyen öğrencilerin hem teorik hem de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak iş hayatına atılmalarını ve muhasebe ve finans sektörünün ihtiyacı olan, muhasebe, finans ve mali mevzuat konularında bilgili, bilgisayarda muhasebe paket programlarını etkin kullanan, ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilen, plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmış, çağa ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen eleman yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

“Muhasebe Meslek Elemanı” unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, bir işletmenin muhasebe sistemini kurup işletebilecek bilgi ve beceriye sahip olmaktadır.

Eğitim - Öğretim

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programımız 2 yıl süre ile eğitim veren bir ön lisans programıdır

Birinci yılda, muhasebe alanındaki mesleki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebe belgelerini tanıyabilme, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, muhasebe alanının gerektirdiği temel matematik ve bilimsel hesapları yapabilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilme, bilgi teknolojilerini kullanabilme, mesleği ile ilgili bilgileri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme ve mesleki etik kazandırılmaya çalışılmaktadır.

İkinci yıl ise finansal tabloları düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme, mesleği ile ilgili her türlü belgeyi bilgisayar ortamında düzenleyebilme, muhasebe paket programlarını kullanabilme, denetim, banka, sigorta, turizm, dış ticaret gibi ülke genelinde ve özellikle bölgedeki sektöre ve mesleğine yönelik uygulamalı bilgiler verilmektedir. Ayrıca vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yeri, kaynakları, kaynakların uygulanması, vergiye ilişkin temel kavramlar, vergilendirme süreci, ülkemizde uygulanan vergi kanunları ve bu kanunların uygulama esasları öğretilmektedir.

Öğrencilerin mezun olabilmesi için 120 kredi ders almaları ve başarmaları gerekmektedir. Üniversitemizde not sistemi 4.00 lük sistem olup mezuniyet için 2.00 ortalama şartı aranmaktadır. Staj zorunlu değildir, yapılması durumunda transkript belgesinde belirtilmektedir.

Programımız zengin ve deneyimli akademik kadrosu ile fark yaratmaktadır. Programımızdaki öğretim elemanları SMMM unvanı ile 20 yılı aşkın sektör tecrübesine sahip, sektörde kendi yazdığı muhasebe paket programları olan, SMMM Staja Giriş ve Yeterlilik sınavı alanında kitaplar yayımlamış, çalışmalar yapmış akademik personellerden oluşmaktadır.      

DGS ile Geçilebilecek Bölümler

Meslek yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek, örgün lisans programlarına veya Açıköğretim lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Geçiş Yapılabilecek Örgün Lisans Programları

 • Muhasebe

 • Muhasebe Bilgi Sistemleri

 • Muhasebe ve Finans Yönetimi

 • Muhasebe ve Finansal Yönetim

 • Muhasebe ve Denetim

 • Maliye

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • İktisat

 • İşletme

 • İşletme Bilgi Yönetimi

 • İşletme Enformatiği

 • İşletme Yönetimi

 • İşletme-Ekonomi

 • Lojistik Yönetimi

 • Uluslararası Finans

 • Uluslararası Finans ve Bankacılık

 • Uluslararası İşletme

 • Uluslararası İşletmecilik

 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik

 • Uluslararası Ticaret

 • Uluslararası Ticaret ve Finans

 • Uluslararası Ticaret ve Finansman

 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS PROGRAMLARINI TERCİH EDEBİLECEK ÖN LİSANS PROGRAMLARI

(ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS PROGRAMLARININ 5. YARIYILINA FARK DERSLERİ ALMADANKAYIT YAPABİLECEK ÖN LİSANS PROGRAMLARI)

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • Kamu Yönetimi

 • Uluslararası İlişkiler

 • Konaklama İşletmeciliği

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS PROGRAMLARINI TERCİH EDEBİLECEK ÖN LİSANS PROGRAMLARI

(ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS PROGRAMLARININ 5. YARIYILINA FARK DERSLERİ ALARAKKAYIT YAPABİLECEK ÖN LİSANS PROGRAMLARI)

 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Mezunların İş İmkânları ve Çalışma Alanları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan öğrencilerimiz, gerek özel gerekse kamu sektöründe çok yoğun talep görmektedir. Mezun olan öğrencilerimizin iş imkânları ve çalışma alanları çok geniştir. Çeşitli kariyer (iş ilanları) siteleri incelendiğinde, hizmetine en çok ihtiyaç duyulan programların başında bölüm mezunu öğrencilerimiz gelmektedir.

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra, SMMM veya YMM ofislerinde ya da şirketlerde ön muhasebe elemanı, muhasebe meslek elemanı, muhasebe görevlisi, muhasebe sorumlusu, muhasebe şefi, muhasebe uzman yardımcısı gibi unvanlarla doğrudan mesleğe giriş yapabilirler. İş tecrübesinin artmasıyla birlikte, zaman içinde çeşitli şirketlerde muhasebe uzmanı, muhasebe müdürü, kıdemli muhasebe müdürü, kıdemli maliyet muhasebesi uzmanı, denetim uzmanı, denetim müdürü olunabilir.

İsteyen öğrencilerimiz DGS ile lisans programlarına geçiş yapıp lisans programından mezun olduktan sonra, 3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu’nun gerekliliklerini yerine getirip (Staja giriş sınavını kazanmak, 3 yıl staj yapmak, Yeterlilik sınavını başarmak ve SMMM ruhsatı almak) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanıyla, kendi bağımsız ofislerinde işletmelere muhasebe ve danışmanlık hizmetleri verebilir.

Kamu sektöründe çalışmayı tercih eden öğrencilerimiz ise, KPSS B grubu sınavına girip yüksek puanlar alarak devletin çeşitli kurumlarının muhasebe birimlerinde görev üstlenebilirler.

1. Öğretim Bilgi Paketi için Tıklayınız (Ders İçerikleri / Ders Katalogları) 

2. Öğretim Bilgi Paketi için Tıklayınız (Ders İçerikleri / Ders Katalogları) 

Bölüm Başkanı & Koordinatör:  Öğr. Gör. Aysun AKIN