Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

1. Prof. Dr. Kemal VATANSEVER 

(Başkan)

2. Öğr. Gör. Ergin BAYRAK

(Üye)

3. Öğr. Gör. Merdan Törehan TURAN

(Üye)

4. Mehmet Kenan TAN

(Üye)