Emlak Yönetimi

Toptan ve Perakende Satış

Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

Emlak sektörü ülkemizde ve dünya çapında gelişmiş sektörler arasındadır ve iş hacmi oldukça geniş bir sektördür. İnsanların gerek yaşamlarını sürdürecekleri gerekse yatırım amaçlı kullanacakları gayrimenkullere ihtiyaçları her zaman olacaktır. Emlak Yönetimi Önlisans Programı, emlak sektörünün ihtiyaç duyduğu etik ilkelere saygılı, emlak değerlemesi, emlak pazarlanması, emlak yönetimi konularında mesleki bilgilerle donatılmış elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim - Öğretim

Mesleğin temelini oluşturan eğitim süresi 2 yıldır. 2 yıl süresince öğrencilere mesleğin gerektirdiği teknik bilgileri içeren teorik bir eğitim verilmektedir. Emlak Yönetimi Ön Lisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz. Teorik eğitimlerle öğrencilere mesleği icra ederken karşılaşabilecekleri problemleri pratik bir şekilde çözmelerini sağlayacak donanım sağlanmaktadır. Programı bitirenlere “Ön Lisans Diploması” verilir.

DGS ile Geçilebilecek Bölümler

Emlak Yönetimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. DGS kılavuzuna göre Emlak Yönetimi bölümünden dikey geçiş yapılabilecek 4 yıllık bölümler aşağıda yer almaktadır.

 • Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi

Mezunların İş İmkânları ve Çalışma Alanları

Bu meslekte çalışmak isteyenlerin;

 • Sosyal bilimlere, özellikle sosyolojiye ve ekonomiye ilgili,
 • Sözel yeteneği ve iletişim becerisi güçlü,
 • Girişimci bir kişiliğe sahip,
 • Kişilerin özel hayatlarına saygılı ve gizlilik prensibine uygun davranan,
 • İşbirliğine açık kimseler olması gereklidir.
 •  

Emlak Yönetimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar emlak ofisi açabilecekleri gibi, Arsa Ofisi, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Belediyelerin Emlak Müdürlüğü ile benzeri kamu kurum ve kuruluşlarında, özel şirketlerde, organize emlak şirketlerinde, büyük binaların ve iş merkezlerinin yönetimlerinde çalışabilmektedirler.

1. Öğretim Bilgi Paketi için Tıklayınız (Ders İçerikleri / Ders Katalogları) 

2. Öğretim Bilgi Paketi için Tıklayınız (Ders İçerikleri / Ders Katalogları) 

Bölüm Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emre ARSLAN

Koordinatör       : Öğr. Gör. Ufuk AYDOĞMUŞ