MYO Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN  
Prof. Dr. Serdar BULUT

Başkan-Müdür

 
ÜYELER  
Öğr. Gör. Cemal ÇİMENOĞLU Üye
Doç. Dr. Mürsel Ozan İNCETAŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman DALGIÇ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Latif TİLE  Üye
 
RAPORTÖR  
Birol SULEK Raportör-Yüksekokul Sekreter V.