MYO Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN  
Doç. Dr. Eray BAYRAMOL

Başkan-Müdür

 
ÜYELER  
Öğr. Gör. Süleyman VAROL Üye
Öğr. Gör. Cemal ÇİMENOĞLU Üye
Doç. Dr. Davut KARAMAN Üye
Doç. Dr. Mürsel Ozan İNCETAŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Latif TİLE  Üye
 
RAPORTÖR  
Birol SULEK Raportör-Yüksekokul Sekreter V.