MYO Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN  

Prof. Dr. Kemal VATANSEVER

Başkan-Müdür

 
ÜYELER  
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emre ARSLAN Üye-Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Cemal ALTINKESER Üye-Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Ozan İNCETAŞ         Üye
Dr. Öğr. Üyesi Davut KARAMAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Latif TİLE  Üye
 
RAPORTÖR  
Mehmet Kenan TAN Raportör-Yüksekokul Sekreter V.