MYO Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN  
Doç. Dr. Eray BAYRAMOL

Başkan-Müdür

 
ÜYELER  
Öğr. Gör. Muhammed Kemal KORKMAZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Davut KARAMAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Latif TİLE  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Ozan İNCETAŞ Üye
 
RAPORTÖR  
Birol SULEK Raportör-Yüksekokul Sekreter V.