AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ DOLAN ve KAYDI SİLİNEN 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ DOLAN ve KAYDI SİLİNEN 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ

AZAMİ SÜRESİ DOLAN 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARININ SİLİNMESİ HAKKINDA DUYURU

Üniversitemiz Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esaslarının Son Sınıf Öğrencileri İle İlgili İşlemler başlıklı 5. Maddesinde yer alan;

‘’ Azami öğrenim süreleri sonunda hazırlık, birinci ve ara sınıf öğrencilerinin kayıtları silinir’’

  • Hükmü uyarınca Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinden aşağıdaki listede ismi yer alanların kayıtları silinmiştir.
  • Listede ismi bulunanlardan 2023-2024 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında harç ücreti ödeyenlerin iade işlemi için Meslek Yüksekokulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Öğrenci Listesi için Tıklayınız.


  • ALTSO MYO
  • 22 Eylül, 2023