ÖĞR.GÖR.ERGİN BAYRAK’IN BAŞARISI

 

Soğutma ekipmanlarında kullanılan mevcut soğutucu akışkanların (HFC) ozon tabakasını delme potansiyelleri sıfır olmasına rağmen küresel ısınmaya etki yapmaktadırlar ve her geçen gün ilgili akışkanlar ile ilgili kısıtlamalar artmakta olup önümüzdeki yıllarda ise yerlerini tamamen doğal akışkanlara bırakmaları söz konusudur. Doğal akışkanlar içinde yüksek soğutma kapasitesi sağlaması, toksik maddeler içermemesi, yanıcı olmaması, küresel ısınma ve ozon tabakasına zararının sıfır olması yanında çok düşük maliyetlere sahip olması, dünyanın her yerinde çok rahat bulunabilmesi ve geri dönüşüm ihtiyacının olmaması CO2’nin tercih edilmesini arttırmaktadır. Aynı zamanda CO2’nin 1 mm’den daha küçük boru çaplarında kullanılması çok daha iyi bir performans yanında daha kompakt bir dizayn ve düşük ağırlık sağlamaktadır. Fakat bu tip küçük çaplar içinde akışkanın kritik noktaya yakın akış fiziği tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Daha optimum soğutma ekipmanları tasarlayabilmek için, bu durumun deneysel olarak incelenmesi ve ısı transfer-akış karakteristiğinin ortaya konulması gerekmektedir.  

 

Bu kapsamda, İklimlendirme ve Soğutma Programı hocalarımızdan Öğr.Gör.Ergin Bayrak ve Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden hocamızın tez danışmanı Prof.Dr.Hojin Ahn tarafından yazılan ve hocamızın doktora bursiyeri olarak görev alacağı "Yatay ve dikey mikroborular üzerinde kritik noktaya yakın süperkritik karbondioksit (sCO2) akışı için ısı transferi ve basınç kaybı karakteristiklerinin deneysel incelenmesi" adlı proje Tübitak 1001 kapsamında (119M051) desteklenmeye layık görülmüştür. Proje bütçesi yaklaşık olarak 663.000 TL olup 36 ay sürecektir. Bu proje sonucunda, çevre dostu ve ekonomik soğutucu akışkan olan CO2’nin mikrokanallar üzerinde uygulaması yaygınlaşacak, kritik noktaya yakın sCO2 akışkanı kullanan mikrokanallı ısı değiştiricilerinin geliştirilmesine ön ayak olunacaktır.  Hocamızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 

 

 

 

 

Eski Site