2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONU İTİBARİYLE KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLER

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONU İTİBARİYLE KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLER

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi sonunda 2547 Sayılı Kanun'un 44/c maddesi;

"Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

gereğince, Üniversitemizin “Azami Öğrenim Süresini Dolduran Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları” kapsamında ekli listede bilgileri bulunan öğrencilerin ders kayıtları ve süreleri kontrol edilerek Meslek Yüksekokulumuz ile olan ilişikleri kesilmiştir.

 

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi Sonunda Kaydı Silinen Öğrenci Listesi için Tıkayınız...

 


  • ALTSO MYO
  • 02 Eylül, 2021